Жешки-продажни гасови

 • Сулфур хексафлуорид (SF6)

  Сулфур хексафлуорид (SF6)

  Сулфур хексафлуорид, чија хемиска формула е SF6, е безбоен, без мирис, нетоксичен и незапалив стабилен гас.Сулфур хексафлуоридот е гасовит при нормална температура и притисок, со стабилни хемиски својства, малку растворлив во вода, алкохол и етер, растворлив во калиум хидроксид и не реагира хемиски со натриум хидроксид, течен амонијак и хлороводородна киселина.
 • Метан (CH4)

  Метан (CH4)

  ООН БР: UN1971
  EINECS БР: 200-812-7
 • Етилен (C2H4)

  Етилен (C2H4)

  Во нормални околности, етиленот е безбоен, малку миризлив запалив гас со густина од 1,178 g/L, што е малку помалку густо од воздухот.Речиси е нерастворлив во вода, тешко растворлив во етанол и малку растворлив во етанол, кетони и бензен., Растворлив во етер, лесно растворлив во органски растворувачи како што е јаглерод тетрахлорид.
 • Јаглерод моноксид (CO)

  Јаглерод моноксид (CO)

  ООН БР: UN1016
  EINECS БР: 211-128-3
 • Бор трихлорид (BCL3)

  Бор трихлорид (BCL3)

  EINECS БР: 233-658-4
  CAS БР: 10294-34-5
 • Етан (C2H6)

  Етан (C2H6)

  ООН БР: UN1033
  EINECS БР: 200-814-8
 • Водород сулфид (H2S)

  Водород сулфид (H2S)

  ООН БР: UN1053
  EINECS БР: 231-977-3
 • Водород хлорид (HCl)

  Водород хлорид (HCl)

  Водород хлорид HCL Гас е безбоен гас со лут мирис.Нејзиниот воден раствор се нарекува хлороводородна киселина, позната и како хлороводородна киселина.Водород хлоридот главно се користи за правење бои, зачини, лекови, разни хлориди и инхибитори на корозија.